Jangan diketuk pintu besar ini
Dengan niat menjajah kota ngeri
Alamat cangkul angin mencari bala
Langkah seribu mencari gua
Habis nyawa tercabutlah nyawaINI RUMAH KITA..
LUASKAN KUASAMU JOHOR

www.hafizothman.webs.com